Lampa D care Medicool - sale chorych

D care Medicool

D care Medicool zapewnia odpowiednie oświetlenie do sal chorych. Emituje przyjazne dla oczu, łagodne światło. Lampka do zamocowania na szynie nad łóżkiem pacjenta.

Zapytaj o ofertę

  • Sale chorych
  • Do użytku domowego
  • Domy opieki społecznej