Polityka prywatności » Euroscalemed
Masz pytania? zadzwoń: +48 603 601 800 lub napisz: biuro@es-med.pl  |     
Euroscalemed
Polityka prywatności

Informacja o przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 informujemy, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Euroscalemed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, ul. Szczecińska 51, 91-222 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 402561,
NIP: 9471980511,
REGON: 101318793
e-mail: biuro@es-med.pl,
numer telefonu: 42 6520128,
zwany dalej Administratorem.

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wykonania umowy, której będą Państwo stroną,
  2. udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomości lub rozwiązania poruszonej przez Państwa w trakcie kontaktu z Administratorem sprawy,
  3. marketingowym, polegającym na promocji działalności gospodarczej Administratora.

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zatrudnieni przez Administratora pracownicy, a także podmioty świadczące usługi analityczne oraz usługi informatyczne, w tym hostingowe strony internetowej Administratora i zajmujące się jej bezpieczeństwem.

4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  3. przenoszenia danych,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w czasie obowiązywania umowy, której będą Państwo stroną.

Euroscalemed